Ce trebuie să facă Regiunea Nord Vest, dacă vrea să devină lider național la consum de produse ecologice ?

0
1016
views
Sursă:cosuldeacasa.blogspot.com

În calitate de partener european al proiectului S.M.E. Organics, Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest (ADR NV) trebuie să conceapă cu reprezentanții regionali români din proiect (Universități, Federații de Producători; GAL-uri, Operatori economici în producție, procesare, comercializare, certificare) un Plan Regional de Acțiune în sectorul Agriculturii Ecologice.

Fiecare regiune de dezvoltare este obligată conform legislației europene să aibă și să finanțeze un plan regional de acțiune. Cum MADR este corigent la capitolul Plan Național de Acțiune în agricultură ecologică, trebuie salutată inițiativa ADR NORD vest care se implică împreună cu parteneri europeni pentru elaborarea unei astfel de viziuni. Sigur, ca nu este suficient să ai un plan ci trebuie să ai și capacitatea politică și financiară la nivel de ADR pentru mobilizarea ordonatorilor publici de credite (CJ, UAT, etc…) pentru susținerea unei astfel de acțiuni care să crească atractivitatea regiunii din punct de vedere turistic, social, economic, educațional.

În cele ce urmează vom schița un draft de propunere de Plan Regional de Acțiune Agricultură Ecologică  (PRAAE) la care așteptăm sugestii și recomandări din partea publicului larg.

Structură Propunere Draft PRAAE:

I. Obiective/Activități

Obiectivul nr. 1. Conștientizarea consumatorilor privind importanța consumului de produse ecologice

 Acțiuni :

O.1.1. Crearea unei rețele regionale de 60 de ferme agropedagogice/ agroturistice ecologice (RRFAAE) pe 10 domenii tematice (10 ferme agro pedagogice pilot (familiale țărănești)  la nivel județean (apicolă, pomicolă, viticolă, legumicolă, cultura mare, porc, vaci, ovine, caprine, păsări));

O.1.2. Realizarea de acțiuni educaționale (pe bază de curriculă adaptată vârstei elevilor) periodice în aceste ferme agro pedagogice/agroturistice ecologice pilot (elevi ; educatori/învățători/profesori, părinți); sau acțiuni pentru publicul mare (porți deschise) 

O.1.3. Realizarea de acțiuni de degustare produse ecologice în Grădinițe, Școli Licee, Universități, Bănci, IT, Prefectură, CJ, APIA, AFIR, etc… ;

O.1.4.Realizarea unui Festival Regional/an de Agricultură Ecologică, respectiv a 6 Festivaluri Județene/an ;

O.1.5. Realizarea unei reviste regionale de Agricultură Ecologică (scris și on line) ;

Obiectivul nr.2: Realizarea de Lanțuri Alimentare Scurte Ecologice (L.A.S.C.E.) de distribuție alimente între țărani și consumatori

Acțiuni:

O.2.1. Realizarea de LASCE între țărani în AE și cantine publice sau private (cantine școlare, cantine ale administrației publice, cantine universitare);

O.2.2. Realizarea de LASCE între țărani în AE și agro pensiuni/pensiuni turistice și restaurante;

O.2.3. Realizarea de LASCE între țărani în AE și consumatori (domiciliu, loc de muncă, puncte intermediare)

Obiectivul nr 3. Dezvoltarea sistemului de producție/procesare în agricultură ecologică

 Acțiuni

O.3.1. Sprijin pentru organizarea Interprofesionalei Regionale N.V.

O.3.2. Sprijin pentru organizarea filialei regionale a FNAE (Sprijin suport pentru cele 6 servicii tehnice județene și a filialei regionale);

O.3.3. Organizarea unui Serviciu de Monitorizare al sistemului de agricultură ecologică (Eco Barometru) în cadrul DADR-urilor;

 O.3.4 Sprijin financiar pentru fermele ecologice ce dezvoltă servicii sociale și ecologice (ferme agro pedagogice, ferme agroturistice, ferme agro lingvistice, ferme agro terapeutice, ferme recreaționale, ferme conservatoare de agro biodiversitate-bănci de gene in vivo, Ferme de conservare a peisajului, ferme de conservare a patrimoniului arhitectonic construit specific NV;

O.3.5. Sprijin pentru realizarea unei Rețele Regionale NV a Certificatorilor de produse ecologice

O.3.6. Certificarea ecologică totală a 6 sate (sau comune) comune în RNV (1 sat pe județ) pe modelul Comunei Turț (SM) ce a certificat peste 90 % dintre ferme, pentru dezvoltarea unui agroturism ecologic internațional (Sat ecologic/ Sat artistic);

Obiectivul nr.4. Organizarea sectorului de învățământ și cercetare în agricultură ecologică

Acțiuni

 O.4.1. Sprijin financiar pentru organizarea de filiale județene ale ITAE respective pentru coordonarea și implementarea unui Plan regional de cercetare în Agricultură Ecologică și în produse non alimentare

 O.4.1. Structurarea unui învățământ liceal și universitar în agricultură ecologică

 – Crearea unei clase de Agricultură ecologică în liceele agricole, silvice, agroalimentare și de protectia mediului;

– Crearea unei secții de Agricultură Ecologică la USAMV Cluj Napoca;

– Crearea unei Școli Publice/Private de formare profesională în Agricultură Ecologică ( model Maison Familale Rurale-MFR- din Franța);

 Obiectivul nr 5. Realizarea de înfrățiri instituționale ale R.N.V. pe agricultură ecologică cu cele mai dezvoltate regiuni ale țărilor Uniunii Europene (Ex. Regiunea Rhone Alpes din Franța, etc…);

 O.5.1. Realizarea unor acțiuni de cooperare între structurile de distribuție produse ecologice (AMAP-ASAT, CSA, Panier Paysan- Coș Țărănesc, etc…; din diferite regiuni din țări europene și structurile locale din RNV;

 O.5.2.  Realizarea unor acțiuni de cooperare între structurile de producție, cercetare, educație din diferite regiuni din țări europene și structurile locale din RNV;

II. Rezultate așteptate

2.1. Angrenarea elevilor, părinților, educatorilor/învățătorilor/profesorilor din cele 6 județe în acțiunile PRAAE (100 000 de persoane anual) pentru creșterea gradului de consum de produse ecologice la nivelul RNV-20 % în 2020;

2.2. Creșterea semnificativă a numărului de ferme ecologice la nivelul RNV (20 000 de ferme în 2020);

2.3. Creșterea semnificativă a ponderii rezultatelor cercetării ecologice în activitatea de producție;

2.4. Crearea unui stări de spirit pozitive în rândul populației pentru consumul de produse ecologice sănătoase, ce protejează de poluare mediul din RNV;

2.5. Creșterea semnificativă a numărului de turiști ce vizitează Regiunea Nord Vest și a Produsului Regional Brut (PRB) prin crearea unei imagini de Regiuni Agro Culturale Curate (RACC);

III. Finanțarea P.R.A.A.E. : 10 milioane de euro anual

3.1. Bugetul Consiliilor Județene;

3.2. Bugetul ADR NV (lansarea unei linii de finanțare specifice);

3.3. Bugetul GAL-urilor;

 

Avram Fițiu

Secretar General

Federația Națională de Agricultură Ecologică

Cartea Savarea Fermei Țărănești se poate descărca gratuit de pe blogul meu: http://www.avramfitiu.ro/

Mai multe detalii despre tematica renașterii din cenușa uitării a satului românesc, puteți vedea pe publicația noastră  online http://www.romanianoastră.info

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here