STOP DEFRIȘĂRII PĂDURILOR! Cum ar putea să dispară drujba din codru: Proprietarii de pădure pot să ia subvenții APIA pentru asigurarea de zone de liniște!

0
9418
views
Sursă:totb.ro

Ce legătură să existe între drujba care seceră codrul românesc și liniștea necesară pentru prezervarea faunei din pădure?

Ce altă modalitate decât o lege restrictivă ar putea opri jaful din pădurile României?

Ei bine, există o măsură de finanțare stimulativă în P.N.D.R. (Programul Național de Dezvoltare Rurală) pentru proprietarii de păduri private care le-ar putea asigura liniștea în ceea ce privește tăierea ilegală a pădurii lor dacă ocolul lor privat care le gestionează pădurea ar solicita de la APIA o subvenție de 134 de euro/ ha  pentru angajamente de silvomediu- http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Fisa_masurii__Silvomediu_draft_v1.pdf (Asigurarea de zone de liniste; Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri)

Beneficiarii acestei măsuri sunt ocoalele silvice publice (326) și private (140) care gestionează fondul silvic pe bază de amenajamente silvice.

Prin aplicarea acestei măsuri se vizează asigurarea stării favorabile de conservare a habitatelor forestiere, creșterea stabilității ecosistemelor forestiere și îmbunătățirea serviciilor de mediu inclusiv prin conservarea biodiversității. Prin aplicarea pachetelor selectate se urmărește crearea unor condiții favorabile de adăpost, de refugiu şi de asigurare a surselor de hrană pentru fauna specifică ecosistemelor forestiere.

 Extras din fișa măsurii de silvomediu din PNDR :

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște: Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimitează o zona de liniște compactă de cel puțin 20% din totalul suprafeței angajate, delimitată prin limite parcelare, excluzând suprafețele încadrate în tipul I funcțional. În cadrul zonelor de liniște, pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea renegărilor naturale, întreținere a culturilor și a semințișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje și curățiri, respectiv cele de reconstrucție ecologică în urma calamităților naturale, inclusiv extragerea arborilor afectați de factori biotici sau abiotici, cu grad de afectare de la mediu la foarte puternic (conform criteriilor stabilite în Normelor tehnice nr.3). 

  • In zona de liniște, in perioada de angajament, pentru suprafața afectata de factori biotici sau abiotici cu grad de afectare mediu – foarte puternic, stabilit conform Normelor tehnice nr.3, va fi înlocuita cu o suprafața echivalenta, adiacentă zonei de liniște stabilită la semnarea angajamentului. Noua suprafață se va alege cu prioritate din suprafețele adiacente care nu au fost parcurse cu lucrări pe perioada angajamentului.
  • Pe suprafața care nu face obiectul constituirii zonei de liniște se vor executa lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, cu respectarea restricției de a nu se interveni pe aceeași unitate amenajistică cu o periodicitate mai mica de 5 ani. În situația în care pe suprafața unei unității amenajistice din afara zonei de liniște are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II, lemnul afectat va fi extras în condițiile legii.
  • În situația în care pentru suprafața angajată, în afara zonei de liniște, exista unități amenajistice încadrate în tipul funcțional TII pentru care în amenajament sunt lucrări speciale de conservare, aceste lucrări se vor aplica, cu excepția recoltării de masă lemnoasă.

Ce spuneți dragi proprietari de pădure din România care până astăzi nu v-ați înghesuit să solicitați această subvenție ce ar putea să ducă la dispariția drujbei din pădurile voastre?

Avram Fițiu

Secretar General ,

Federația Națională de Agricultură Ecologică (F.N.A.E.)

http://www.avramfitiu.ro/

Mai multe detalii despre tematica renașterii din cenușa uitării a satului românesc, puteți vedea pe publicația noastră  online http://www.romanianoastră.info

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here