Peste trei mii de primari din zona rurală fac servicii comunitare cu firme din afara comunei, în loc să folosească logistica din fermele țăranilor ca în alte țări europene

0
1605
views
Sursă:serviciicuratarepasuni.blogspot.com

Pe lângă guvern și primarii de comune au o mare responsabilitate  în ceea ce privește accelerarea fenomenului de deșertificare umană (exod) a spațiului rural. Fenomenul de exod rural crează în sine efecte distructive la nivelul peisajului rural, prin abandonarea terenurilor. Astfel, spaţiul rural nu mai devine atractiv pentru turismul rural, cu grave consecinţe pentru bugetul cotidian ţăranilor rămaşi. În același timp spațiul rural nu mai devine atractiv pentru instalarea de tineri.

De peste 60 de ani în țările Uniunii Europene, serviciile comunitare sunt comandate de către primarii  ţăranilor ce dispun de tehnica necesară.  Se formează astfel un venit suplimentar pentru ţăran, în anumite perioade (de regulă iarna sau vara) când în fermă există timp neutilizat în scopuri agricole.

Exemple de servicii comunitare care ar putea fi realizate de către mulți țărani cu tehnica din dotare:

 • Dezăpezirea şoselelor;
 • Plantarea de perdele de protecție în jurul drumurilor comunale;
 • Instalarea de parazăpezi;
 • Eliminarea spinilor și a vegetației nedorite de pe pășunile comunale;
 • Cosirea şanţurilor în lungul şoselelor;
 • Cosirea unor parcele pentru evitarea îmburuienării parcelelor;
 • Întreţinerea gardurilor vii;
 • Întreținerea perdelelor de protecţie;
 • Întreținerea vegetației din parcuri;
 • Tăiatul și transportul lemnelor de foc pentru instituțiile publice și pentru familiile sociale;
 • Mobilier pentru spațiile publice exterioare;
 • Lucrările de întreținere a infrastructurii stradale;
 • Săparea șanțurilor pentru lucrările de infrastructură comunală;
 • Lucrări de pietruire a drumurilor agricole și forestiere;
 • Lucrări de plantare pentru spațiile publice;
 • Furnizare, plantare de arbori și arbuști pentru lucrările silvice de stabilizare a versanților;
 • Furnizare de alimente și servicii muzicale pentru evenimentele culturale;

Ce spuneți dragi primari din spațiul rural ?

 • Se aude până la  A.C.O.R. (Asociația comunelor și orașelor din România)?
 • Dacă mai vreți să fiți primari în anii care vin, ar fi bine să opriți acest exod rural punând la muncă tehnica din dotarea fermelor țărănești, păstrând astfel banii din bugetul local  la nivelul comunei!

Avram Fițiu

Secretar General ,

Federația Națională de Agricultură Ecologică (F.N.A.E.)

http://www.avramfitiu.ro/

Mai multe detalii despre tematica renașterii din cenușa uitării a satului românesc, puteți vedea pe publicația noastră  online http://www.romanianoastră.info

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here